قوانین و مقررات

شرایط خدمات

آخرین بروزرسانی در تاریخ 3 مه 2020

تعاریف و تفسیر

مگر اینکه در اینجا به صورت دیگر تعریف شده باشد یا متن درخواست کند، اصطلاحات با حروف بزرگ در شرایط خدمات به معناهای مشخص‌شده در فایل "فهرست " الحاقی به این متن تفسیری دارند.

پذیرش

با مستقیم یا غیرمستقیم دسترسی به یا استفاده از رم‌بادی (فروشنده) و/یا با کلیک بر روی دکمه پذیرش، شما: (i) توافق خود را برای پیوستن به شرایط و مقررات مندرج در این شرایط خدمات (شامل اجزای آن) و سیاست حفظ حریم خصوصی رم‌بادی که در https://rambody.ca/privacy جزئی از اینجا با ارجاع وارد شده است، اعلام می‌کنید و تضمین می‌نمایید که به سن بالاتر از 18 سال برسیده‌اید و دارای توانایی، توانایی و اختیار لازم برای ورود به، پایبندی به، پایبندی به و اجرای تعهدات خود بر اساس شرایط خدمات هستید.

فروشنده حق را دارد تا به صلاحدید خود، در هر زمان و بدون اطلاع قبلی، شرایط خدمات را اصلاح نماید و نسخه جاری‌تری از آن همیشه در دسترس خواهد بود در http://Rambody.ir/privacy . شما تصدیق و تایید می‌کنید که استفاده ادامه‌ای از خدمات توسط شما یا نمایندگان شما، پس از هر اصلاح از شرایط خدمات، نشانه اختیار خود به، و قبول شرایط و مقررات اصلاحی خواهد بود.

با توجه به شرایط خدمات، اگر با شرایط خدمات موافق نیستید، یا هر یک از شرایط یا مقررات اصلاحی بعداً، شما و نمایندگان شما نمی‌توانید از خدمات استفاده کنید و هر شرایط خدمات واردشده قبلاً باید بلافاصله توسط شما به موجب بخش 12 (الف) لغو شود.

موافقت‌ها و اقرارها ویژه

شما تأیید و توافق می‌نمایید که:

اگر شما در مواقع اضطراری، نگرانی سلامت فوری دارید یا به دنبال مشاوره پزشکی هستید، باید از استفاده از خدمات و محتوا پرهیز کنید و باید به طور فوری با پزشک خود تماس بگیرید یا به نزدیکترین بیمارستان مراجعه نمایید؛

اطلاعات موجود در خدمات و محتوا برای کلیات طبیعی می‌باشد، هیچ چیز در خدمات یا محتوا مشاوره پزشکی نیست و نباید بر اساس هیچ چیز در خدمات یا محتوا به عنوان جایگزین مناسب و به موقع برای تماس مناسب و به موقع با پزشک خود اعتماد نمایید؛

فروشنده هیچ تضمین یا ضمانتی نسبت به: (1) محتوا جزء یا از طریق خدمات ارائه می‌شود، از جمله بدون محدودیت برنامه‌های تمرین، ویدئوهای تمرین و محتوای مشابه دیگر، با یا بدون توسط یا به نمایندگی از فروشنده ارائه شده و (2) مربیان، از جمله بدون محدودیت کیفیت یا سطوح گواهی مربیان، و اینکه تعامل با مربیان از طریق خدمات یا به صورت دیگر به خودتان و تصمیم‌گیری در مورد آن به عهده شماست؛

هیچ‌گاه نباید هیچ دوره درمان پزشکی را بدون مشاوره ابتدایی با پزشک خود تغییر یا قطع کنید؛ و شرکت در یک برنامه تمرینی یا رژیم غذایی می‌تواند آسیب‌های جسمی ایجاد کند و شما تصمیم به شرکت در آن به تمامی مخاطرات به عهده خودتان می‌گیرید.

مجوز برای استفاده از خدمات

با رعایت پایبندی شما به شرایط و مقررات شرایط خدمات، فروشنده به شما مجوز داده است که مجوز قابل لغو، شخصی، غیر انحصاری، غیر قابل واگذاری، غیر قابل انتقال و غیر قابل انتقال برای استفاده از خدمات تهیه و/یا خریداری شده توسط شما، یا برای شما، به صورت انحصاری به صورت مشخص شده در شرایط خدمات را به شما اعطا نماید.

کلیه حقوق، عنوان، منافع، حقوق مالکیت و حقوق مالکیت فکری در خدمات و علامت‌های تجاری فروشنده متعلق به فروشنده و مجوزدهندگان آن می‌باشد و مابقی مالکیت فروشنده و مجوزدهندگان آن می‌باشد، طبقاً به این ترتیب.

فروشنده تمام حقوق به خدمات که به صورت صریح به شما در اینجا اعطا نشده‌اند، را حفظ می‌کند و بدون محدودیت کلیگرایی ماده 4 (الف)، هیچ گونه مجوز یا حقی برای استفاده از خدمات، هیچ محتوای دیگری به جز محتوای شما و/یا نام فروشنده، نام دامنه‌ها، علامت‌های تجاری، لوگوها یا ویژگی‌های تجاری مشخص دیگر فروشنده را به شما اعطا نمی‌کند، مگر اینکه به صورت صریح در شرایط خدمات ذکر شده باشد.

با اخذ هیچ شرایط دیگری از شرایط خدمات، از جمله بدون محدودیت بند 4 (الف)، هیچ مشتری TSR، مربی یا دانشجو به استفاده یا استفاده از خدمات دسترسی نداشته یا مجاز نخواهد بود، مگر اینکه چنین مشتری TSR، مربی یا دانشجویی به تعهد اصولی و کنونی در شرایط خدمات وارد شود.

اطلاعات و شناسه دسترسی

برای استفاده از خدمات، شما باید اطلاعات مشخصی را از طریق خدمات ارائه دهید، از جمله بدون محدودیت نام قانونی کامل شما، آدرس فیزیکی، آدرس ایمیل و شماره تلفن. همچنین ممکن است از شما خواسته شود که جزئیات کارت اعتباری، اطلاعات حساب پرداخت و برخی اطلاعات دیگر مرتبط با پرداخت هزینه‌ها و هزینه‌های (در هر مورد به این معنا که در زیر تعریف شده‌اند) و سایر معاملات مالی تسهیل شده توسط خدمات، افشا کنید. شما تایید و تضمین می‌کنید که تمام اطلاعاتی که از طریق خدمات به فروشنده ارائه می‌دهید، و به طور دیگر، واقعی، دقیق، کنونی و کامل خواهد بود و به عنوان ضروری می‌بایست آن اطلاعات را بروزرسانی نمایید تا واقعیت و دقت آن حفظ شود. علاوه بر این، شما تایید و تضمین می‌کنید که در هیچ نقطه‌ای نباید هویت هر فرد یا شخصیت دیگری را تظاهر یا هیچ وابستگی افراد یا شخصیت‌ها را تشویق کنید یا تصویر دهید.

شما تایید و توافق می‌کن

ید که شما باید: (i) امنیت و محرمانگی شناسه دسترسی خود را حفظ کنید؛ (ii) تلاش‌های تجاری معقولی را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به خدمات انجام دهید؛ (iii) به طور سریع به فروشنده اطلاع دهید اگر دسترسی غیرمجازی به خدمات یا استفاده از خدمات داشته باشید؛ (iv) شناسه دسترسی خود را با هیچ کس دیگر به اشتراک نگذارید مگر اینکه به صورت کتبی توسط فروشنده تایید شود؛ (v) اگر مشتری TSR هستید، فقط مربیان و دانشجویانی که به طور رسمی مجاز به این کار هستند، درخواست شناسه دسترسی از فروشنده دریافت نمایند، تا مطابق با، و با رعایت، طرح استفاده‌ای که در آن زمان به آن مشترک می‌شوید؛ و (vi) اگر مشتری TSR هستید، تضمین نمایید که شناسه دسترسی بین هیچ مربی، دانشجو و/یا شخصیت‌های سوم به اشتراک گذاشته نشود، مگر اینکه توسط فروشنده به صورت کتبی تایید شود. شما تایید و توافق می‌کنید که شما باید: (i) امنیت و محرمانگی شناسه دسترسی خود را حفظ کنید؛ (ii) تلاش‌های تجاری معقولی را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به خدمات انجام دهید؛ (iii) به طور سریع به فروشنده اطلاع دهید اگر دسترسی غیرمجازی به خدمات یا استفاده از خدمات داشته باشید؛ (iv) شناسه دسترسی خود را با هیچ کس دیگر به اشتراک نگذارید مگر اینکه به صورت کتبی توسط فروشنده تایید شود؛ (v) اگر مشتری TSR هستید، فقط مربیان و دانشجویانی که به طور رسمی مجاز به این کار هستند، درخواست شناسه دسترسی از فروشنده دریافت نمایند، تا مطابق با، و با رعایت، طرح استفاده‌ای که در آن زمان به آن مشترک می‌شوید؛ و (vi) اگر مشتری TSR هستید، تضمین نمایید که شناسه دسترسی بین هیچ مربی، دانشجو و/یا شخصیت‌های سوم به اشتراک گذاشته نشود، مگر اینکه توسط فروشنده به صورت کتبی تایید شود.

پردازش پرداخت

خدمات پردازش پرداخت برای خدمات توسط Stripe Payments Canada Ltd.، Recurly، Inc.، Beanstream Internet Commerce، Inc. و تامین‌کنندگان خدمات پردازش پرداخت دیگری که فروشنده ممکن است از زمان به زمان انتخاب نماید (مجموعاً به عنوان "تامین‌کننده خدمات پردازش پرداخت" اشاره می‌شود)، ارائه می‌شود. شما به این تفویض کننده اجازه می‌دهید تا اطلاعات مالی، جزئیات بانکی، اطلاعات تراکنش و اطلاعات حسابی که توسط شما ارائه شده و/یا مرتبط با استفاده شما از خدمات، برای ارائه ویژگی‌های پرداخت مشمول خدم

ات و فرآیندهای مرتبط با پرداخت به تامین‌کننده خدمات پردازش پرداخت انتقال دهد. به عنوان مثال (بدون محدودیت)، شما به این تفویض اجازه می‌دهید که به نام و به عنوان نمایندگان شما، اطلاعات حساب بانکی شما را به تامین‌کننده خدمات پردازش پرداخت انتقال دهید تا تراکنشهای مرتبط با پرداخت خدمات انجام شود. تامین‌کننده خدمات پردازش پرداخت مسئولیتی در خصوص انجام تراکنش‌های مرتبط با پرداخت ندارد و تا حد مجاز بر اساس قوانین حاکم بر این شرایط خدمات، فروشنده و تامین‌کننده خدمات پردازش پرداخت هیچ تضمینی در مورد تراکنش‌های مرتبط با پرداخت ندارند.

هزینه‌ها

شما تایید می‌کنید و موافقت می‌کنید که از خدمات و ویژگی‌های مرتبط با پرداخت (جمعاً "خدمات پرداخت") به عنوان جزءی از خدمات استفاده می‌کنید و/یا از خدمات خریداری می‌کنید. هزینه‌ها (جمعاً "هزینه‌ها") که توسط فروشنده برای شما ارائه می‌شود و شما موافقت می‌کنید که پرداخت خواهید کرد، مطابق با شرایط خدمات و بر اساس شرایط و قیمت‌های مشخص‌شده در وبسایت فروشنده یا در پیش‌فاکتورها یا تعلیمات تماشا کنید، شامل ارزش‌های اضافه‌شده مالی، حق عضویت یا تعهدات دیگر است که ممکن است شما در ارتباط با استفاده خود از خدمات یا خریداری خدمات پرداخت نمایید. شما مسئولیت پرداخت هزینه‌ها را تحت شرایط و زمانبندی مشخص در وبسایت فروشنده یا در پیش‌فاکتورها یا تعلیمات تماشا کنید می‌باشید، از جمله بدون محدودیت از طریق پرداخت‌های مشتری TSR، پرداخت‌های مشتری یا دیگر وسایل مالی مجاز، که به صورت دستی یا به صورت اتوماتیک به وسیله تامین‌کننده خدمات پرداخت دریافت می‌شود. به علاوه، اگر مشتری TSR هستید، ممکن است بخواهید که پرداخت‌های مشتری TSR را به تامین‌کننده خدمات پرداخت مستقیماً پرداخت نمایید و در این صورت، شما به عنوان یک مشتری TSR موظف به پرداخت هزینه‌های مشتری TSR بر اساس شرایط خدمات و قیمت‌های مشخص‌شده در وبسایت فروشنده یا پیش‌فاکتورها یا تعلیمات تماشا کنید می‌باشید. 

شما به این تأکید و توافق می‌کنید که ممکن است محتوای شما به دیگران افشا شود تا در تطابق با تنظیمات حریم خصوصی انتخاب شده، ویژگی‌های استفاده‌شده و کارکردهای کلی خدمات، و به عنوان یک نتیجه ممکن است به دیگران قابل دسترسی باشد، از جمله و بدون محدودیت به (i) نمایندگان شما؛ (ii) سایر کاربران خدمات؛ (iii) فروشنده و نمایندگان فروشنده؛ (iv) ارائه دهندگان خدمات ترین‌سلر و نمایندگان آنها؛ و (v) هر شخص دیگری که هر کدام از افراد فوق اجازه دسترسی به محتوای شما را داده‌اند. فروشنده تلاش‌های تجاری معقولی را برای اطمینان از این می‌کند که محتوا که در کارکردهای خدمات به عنوان خصوصی شناخته‌شده است، بین مشتریان TSR به اشتراک گذاشته نشود (مگر اینکه در غیر این صورت انتخاب کنید)، اما شما تأیید و موافقت می‌کنید که فروشنده نمی‌تواند و تضمین کند که به هیچ عنوان محرمیتی در مورد محتوای شما وجود دارد.

شما اظهار و تضمین می‌کنید که مالکیت یا تمام مجوزها، حقوق، موافقت‌ها و مجوزهای لازم را برای استفاده و اخذ اجازه از فروشنده برای استفاده از تمام حقوق اختراع، علامت تجاری، اسرار تجاری، حقوق تألیف و مالکیت دیگر در مورد تمام و کمال محتوای شما دارید، تا امکان اشتمال و استفاده از محتوای شما به صورت تداوم توسط خدمات و شرایط خدمات را فراهم کند، بدون تخلف، تخریب یا اختلاس از حقوق حریم خصوصی افراد، حقوق تبلیغات، حقوق تألیف، حقوق علامت تجاری، حقوق قراردادی یا هر حقوق قانونی دیگری. شما به فروشنده یک مجوز غیرقابل بازگشت، دایمی، جهانی، بدون مقابله، قابل اجاره و قابل انتقال را می‌دهید تا از محتوای شما استفاده کند، میزبانی کند، بازآوری کند، ترخیص کند، اجازه‌نامه دهد، نمایش دهد، اجرا کند، تغییر دهد و اثرات مشتقی از محتوای شما را ایجاد کند، به صورت انحصاری برای ار

**بازخورد**

شما تایید و موافقت می‌کنید که هر ایده، پیشنهاد، مفهوم، فرآیند، تکنیک، درخواست بهبود، توصیه، نتایج آزمایش، داده‌ها، اطلاعات و سایر خروجی‌ها یا بازخوردهایی که شما و نمایندگان شما در مورد خدمات، فروشنده یا کسب و کار فروشنده به فروشنده ارائه می‌دهید و مرتبط با خدمات باشد، از جمله بدون محدودیت در هر انجمن کاربری که توسط فروشنده ایجاد شده باشد، و هرگونه و همه داده‌های سازماندهی شده، داده‌های ناشناس، داده‌های خام و سایر اطلاعات نشان دهنده دسترسی یا استفاده از خدمات توسط شما و نمایندگان شما (به عنوان "بازخورد")، مالکیت فروشنده خواهد شد و بدون پرداخت هیچ گونه کمپانی‌ای یا سایر در نظر نگرفته‌ها، به فروشنده تعلق خواهد گرفت، و شما این کار را به دلخواه خود انجام می‌دهید. فروشنده ممکن است، به تفضیل یا به تفضیل نکرده، از بازخورد استفاده کند، بازخورد را تجاری کند و/یا بازخورد را به هر فرم یا تبیین مشتقی، در خدمات، محصولات و خدمات دیگر خود، یا هر نسخه آینده یا تبیین مشتقی از موارد فوق، ادغام کند. شما حقوقی را در مورد تمام بازخوردها بر اساس اساسی و به صورت دائمی به فروشنده منتقل می‌کنید و از لحاظ مربوط به آن، حقوقی که به عنوان مالکیت معنوی یا حقوق اخلاقی مربوط به آن به شما متعلق است، را تخلیه کرده‌اید و تصدیق و تایید می‌کنید.

**پایان، تغییر و تعلیق**

مطابق با بند 7(a)(v)، شما می‌توانید هر زمان و به هر دلیل با شروع و کامل شدن فرآیند لغو حساب مشخص‌شده در http://Rambody.com ترمینیشن شرایط خدمات را انجام دهید و استفاده خود از خدمات را متوقف کنید.

فروشنده می‌تواند به تفضیل و به تفضیل نکرده، به صورت دلخواه در هر زمان و به هر دلیلی با یا بدون اطلاع قبلی از: (I) ممنوع کردن دسترسی به خدمات از هر کامپیوتر یا دستگاهی؛ (II) جلوگیری از دسترسی هر فرد به خدمات؛ (III) ترمینیت کردن، تغییر، تعلیق یا متوقف کردن هر طرح استفاده، شناسه دسترسی، شرایط خدمات یا خدمات؛ (IV) حذف هر محتوای شما؛ و/یا (V) تغییر طرح استفاده خود به طرح آزمایشی، اقدام کند.

**تضمین‌نامه‌ی وارانتی**

خدمات به صورت "آنچه هست" و "به عنوان موجودیت ممکن" ارائه می‌شود و شما تائید و تایید می‌کنید که استفاده از خدمات و همه محتواهای مرتبط با یا مرتبط با خدمات (به عنوان مثال بدون محدودیت هر طرح تمرین، ویدئوهای تمرین یا محتوای مشابه ارائه‌شده توسط یا به نمایندگی از فروشنده) و هرگونه تعامل بین شما و مربیان از طریق خدمات یا به هر شکل دیگر، همواره به عهده شما و در دانش و تصمیم خود خواهد بود. به اندازه کاملی که به قانون مجاز اجازه

 داده شود، فروشنده و مقامات، مدیران، کارکنان و نمایندگان آن، همه و همه ضمانت‌ها و شرایط را که ممکن است صریح یا ضمنی یا قانونی باشد، در ارتباط با خدمات و استفاده شما از آنها رد و تردید می‌کنند، بدون محدودیت هر ضمانت یا شرط ضمنی از قبیل قابلیت فروشی، صلاحیت برای یک هدف خاص، دقت، کاملی، عملکرد، سازگاری سخت‌افزاری، لذت آرام، مالکیت و عدم نقض حقوق دیگران. هیچ نصیحت یا اطلاعات، به صورت کتبی یا شفاهی، از فروشنده یا مقامات، مدیران، کارکنان یا نمایندگان آن یا از طریق خدمات، تأییدیه یا شرطی را که در شرایط خدمات بیان نشده باشد، ایجاد نمی‌کند یا اصلی نمی‌شود.

فروشنده هیچ ضمانت یا تضمینی از هر نوع در مورد دقت یا کاملی هر سایت، برنامه، صفحه یا خدماتی که به آنها پیوند داده شده‌اند یا از طریق خدمات دسترسی پیدا کنند، ارائه نمی‌دهد. فروشنده به هیچ عنوان، تضمین، تأیید یا تعهدی را نسبت به هر محصول یا خدمتی که توسط طرف سوم از طریق خدمات تبلیغ یا ارائه شده باشد یا هر سرویس یا ویژگی وب‌سایت بازیابی‌شده توسط هر مطلب کاربری، پیام تبلیغاتی یا پیام حمایت از اسپانسور یا هر اطلاعات دیگر نمی‌کند، و فروشنده به هیچ عنوان به عنوان طرفی در هیچ کار یا به هیچ وجه مسئولیتی در مورد مراکز سوم نخواهد داشت، از جمله و بدون محدودیت، هر سرویس دهنده سوم که ممکن است محتوا را میزبانی کند.

فروشنده یک شخص ثالث را برای ذخیره محتوا، از جمله محتوا شما، استخدام کرده و در حالی که شرایط خدمات اعمال می‌شود و شما دارای حساب فعالی برای دسترسی به خدمات هستید، تلاش‌هایی از لحاظ تجاری را برای ذخیره و پشتیبانی از چنین محتوایی در فواصل زمانی معقول به عنوان مشخص‌کننده فروشنده در تصمیم‌گیری‌های تنها به وسیله فروشنده، انجام می‌دهد. با این حال، باید پشتیبان‌های موقت خود را از تمام محتوای خود، از جمله بدون محدودیت هر نوع محتوایی که از طریق ویژگی‌های مدیریت اسناد خدمات آپلود یا به هر نحو دیگر موجود می‌کنید، انجام دهید. پس از لغو حساب شما، فروشنده ملزم به ذخیره محتوای شما نیست و ممکن است حساب و محتوای شما را در صورت لغو فوری حذف کند. بدون در نظر گرفتن هر چیز دیگری که در خلاف موارد مذکور در این شرایط خدمات قرار دارد، فروشنده هیچ مسئولیت یا مسئولیتی برای هر گونه ضرر یا خسارتی، به هر نحو که بیافتد، از هر نوع نسبت به هر گونه ازدیاد محتوای شما ندارد.

**تغذیه‌بازخورد**

شما تایید و تایید می‌کنید که هر گونه ایده، پیشنهاد، مفهوم، فرآیند، تکنیک، درخواست بهبود، توصیه

، نتایج آزمایش، داده، اطلاعات و دیگر خروجی‌ها یا بازخوردهایی که شما و نمایندگان شما در مورد خدمات، فروشنده یا کسب و کار فروشنده به فروشنده ارائه می‌دهید و مرتبط با خدمات باشد، از جمله بدون محدودیت در هر انجمن کاربری که توسط فروشنده ایجاد شده باشد، و هرگونه داده سازماندهی شده، داده‌های ناشناس، داده‌های خام و دیگر اطلاعات نشان دهنده دسترسی یا استفاده از خدمات توسط شما و نمایندگان شما (به عنوان "بازخورد")، مالکیت فروشنده خواهد شد و شما این کار را به دلخواه خود انجام می‌دهید. فروشنده ممکن است، به تفضیل یا به تفضیل نکرده، از بازخورد استفاده کند، بازخورد را تجاری کند و/یا بازخورد را به هر فرم یا تبیین مشتقی، در خدمات، محصولات و خدمات دیگر خود، یا هر نسخه آینده یا تبیین مشتقی از موارد فوق، ادغام کند. شما حقوقی را در مورد تمام بازخوردها بر اساس اساسی و به صورت دائمی به فروشنده منتقل می‌کنید و از لحاظ مربوط به آن، حقوقی که به عنوان مالکیت معنوی یا حقوق اخلاقی مربوط به آن به شما متعلق است، را تخلیه کرده‌اید و تصدیق و تایید می‌کنید.

**پایان، تغییر و تعلیق**

مطابق با بند 7(a)(v)، شما می‌توانید هر زمان و به هر دلیل با شروع و کامل شدن فرآیند لغو حساب مشخص‌شده در http://Rambody.com ترمینیت شرایط خدمات را انجام دهید و استفاده خود از خدمات را متوقف کنید.

فروشنده می‌تواند به تفضیل و به تفضیل نکرده، به صورت دلخواه در هر زمان و به هر دلیلی با یا بدون اطلاع قبلی از: (I) ممنوع کردن دسترسی به خدمات از هر کامپیوتر یا دستگاهی؛ (II) جلوگیری از دسترسی هر فرد به خدمات؛ (III) ترمینیت کردن، تغییر، تعلیق یا متوقف کردن هر طرح استفاده، شناسه دسترسی، شرایط خدمات یا خدمات؛ (IV) حذف هر محتوای شما؛ و/یا (V) تغییر طرح استفاده خود به طرح آزمایشی، اقدام کند.

**تضمین‌نامه‌ی وارانتی**

خدمات به صورت "آنچه هست" و "به عنوان موجودیت ممکن" ارائه می‌شود و شما تایید و تایید می‌کنید که استفاده از خدمات و همه محتواهای مرتبط با یا مرتبط با خدمات (به عنوان مثال بدون محدودیت هر طرح تمرین، ویدئوهای تمرین یا محتوای مشابه ارائه‌شده توسط یا به نمایندگی از فروشنده) و هرگونه تعامل بین شما و مربیان از طریق خدمات یا به هر شکل دیگر، همواره به عهده شما و در دانش و تصمیم خود خواهد بود. به اندازه کاملی که به قانون مجاز اجازه داده شود، فروشنده و مقامات، مدیران، کارکنان و نمایندگان آن، تمام ضمانت‌ها و شرایط را که مم

کن است صریح یا ضمنی یا قانونی باشد، در ارتباط با خدمات و استفاده شما از آنها را رد و تردید می‌کنند، بدون محدودیت هر ضمانت یا شرط ضمنی از قبیل قابلیت فروشی، صلاحیت برای یک هدف خاص، دقت، کاملی، عملکرد، سازگاری سخت‌افزاری، لذت آرام، مالکیت و عدم نقض حقوق دیگران. هیچ نصیحت یا اطلاعات، به صورت کتبی یا شفاهی، از فروشنده یا مقامات، مدیران، کارکنان یا نمایندگان آن یا از طریق خدمات، تأییدیه یا شرطی را که در شرایط خدمات بیان نشده باشد، ایجاد نمی‌کند یا اصلی نمی‌شود.

فروشنده هیچ ضمانت یا تضمینی از هر نوع در مورد دقت یا کاملی هر سایت، برنامه، صفحه یا خدماتی که به آنها پیوند داده شده‌اند یا از طریق خدمات دسترسی پیدا کنند، ارائه نمی‌دهد. فروشنده به هیچ عنوان، تضمین، تأیید یا تعهدی را نسبت به هر محصول یا خدمتی که توسط طرف سوم از طریق خدمات تبلیغ یا ارائه شده باشد یا هر سرویس یا ویژگی وب‌سایت بازیابی‌شده توسط هر مطلب کاربری، پیام تبلیغاتی یا پیام حمایت از اسپانسور یا هر اطلاعات دیگر نمی‌کند، و فروشنده به هیچ عنوان به عنوان طرفی در هیچ کار یا به هیچ وجه مسئولیتی در مورد مراکز سوم نخواهد داشت، از جمله و بدون محدودیت، هر سرویس دهنده سوم که ممکن است محتوا را میزبانی کند.

فروشنده یک شخص ثالث را برای ذخیره محتوا، از جمله محتوا شما، استخدام کرده و در حالی که شرایط خدمات اعمال می‌شود و شما دارای حساب فعالی برای دسترسی به خدمات هستید، تلاش‌هایی از لحاظ تجاری را برای ذخیره و پشتیبانی از چنین محتوایی در فواصل زمانی معقول به عنوان مشخص‌کننده فروشنده در تصمیم‌گیری‌های تنها به وسیله فروشنده، انجام می‌دهد. با این حال، باید پشتیبان‌های موقت خود را از تمام محتوای خود، از جمله بدون محدودیت هر نوع محتوایی که از طریق ویژگی‌های مدیریت اسناد خدمات آپلود یا به هر نحو دیگر موجود می‌کنید، انجام دهید. پس از لغو حساب شما، فروشنده ملزم به ذخیره محتوای شما نیست و ممکن است حساب و محتوای شما را در صورت لغو فوری حذف کند. بدون در نظر گرفتن هر چیز دیگری که در خلاف موارد مذکور در این شرایط خدمات قرار دارد، فروشنده هیچ مسئولیت یا مسئولیتی برای هر گونه ضرر یا خسارتی، به هر نحو که بیافتد، از هر نوع نسبت به هر گونه ازدیاد محتوای شما ندارد.

**تغذیه‌بازخورد**

شما تایید و تایید می‌کنید که هر گونه ایده، پیشنهاد، مفهوم، فرآیند، تکنیک، درخواست بهبود، توصیه، نتایج آزمایش، داده، اطلاعات و سایر خروجی‌ها یا بازخوردهایی که شما و نمایندگان شما در مورد خ

دمات، فروشنده یا کسب و کار فروشنده ارائه می‌دهید و مرتبط با خدمات باشد (به عنوان "بازخورد")، مالکیت فروشنده خواهد شد و شما این کار را به دلخواه خود انجام می‌دهید. فروشنده می‌تواند بازخورد را به صورت دلخواه خود استفاده کند، بازخورد را تجاری کند و/یا بازخورد را به هر فرم یا تبیین مشتقی، در خدمات، محصولات و خدمات دیگر خود، یا هر نسخه آینده یا تبیین مشتقی از موارد فوق، ادغام کند. شما به فروشنده حقوق لازم را می‌دهید (از جمله تمام حقوق مالکیت معنوی) تا از هر گونه بازخورد استفاده کند، انتشار دهد، نمایش دهد، اجرا کند، ادامه دهد و با آن کارهای مشتقی انجام دهد. این حقوق شامل انتشار بازخورد به صورت کتبی، شفاهی، اجرای عمومی، ارائه به عنوان بخشی از محصولات یا خدمات فروشنده، یا به هر شکل دیگری می‌شود و بدون پرداخت هر گونه جبران به شما یا نمایندگان شما.

**پایان، تغییر و تعلیق**

مطابق با بند 7(a)(v)، شما می‌توانید هر زمان و به هر دلیل با شروع و کامل شدن فرآیند لغو حساب مشخص‌شده در http://Rambody.com ترمینیت شرایط خدمات را انجام دهید و استفاده خود از خدمات را متوقف کنید.

فروشنده می‌تواند به تفضیل و به تفضیل نکرده، به صورت دلخواه در هر زمان و به هر دلیلی با یا بدون اطلاع قبلی از: (I) ممنوع کردن دسترسی به خدمات از هر کامپیوتر یا دستگاهی؛ (II) جلوگیری از دسترسی هر فرد به خدمات؛ (III) ترمینیت کردن، تغییر، تعلیق یا متوقف کردن هر طرح استفاده، شناسه دسترسی، شرایط خدمات یا خدمات؛ (IV) حذف هر محتوای شما؛ و/یا (V) تغییر طرح استفاده خود به طرح آزمایشی، اقدام کند.

**تضمین‌نامه‌ی وارانتی**

خدمات به صورت "آنچه هست" و "به عنوان موجودیت ممکن" ارائه می‌شود و شما تایید و تایید می‌کنید که استفاده از خدمات و همه محتواهای مرتبط با یا مرتبط با خدمات (به عنوان مثال بدون محدودیت هر طرح تمرین، ویدئوهای تمرین یا محتوای مشابه ارائه‌شده توسط یا به نمایندگی از فروشنده) و هرگونه تعامل بین شما و مربیان از طریق خدمات یا به هر شکل دیگر، همواره به عهده شما و در دانش و تصمیم خود خواهد بود. به اندازه کاملی که به قانون مجاز اجازه داده شود، فروشنده و مقامات، مدیران، کارکنان و نمایندگان آن، تمام ضمانت‌ها و شرایط را که ممکن است صریح یا ضمنی یا قانونی باشد، در ارتباط با خدمات و استفاده شما از آنها را رد و تردید می‌کنند، بدون محدودیت هر ضمانت یا شرط ضمنی از قبیل قابلیت فروشی، صلاحیت برای یک هدف خاص، دقت، کاملی، عملکرد، سازگاری سخت‌افزاری، لذت آرام، مالکیت و عدم نقض حقوق دیگران. هیچ نصیحت یا اطلاعات، به صورت کتبی

 یا شفاهی، از فروشنده یا مقامات، مدیران، کارکنان یا نمایندگان آن یا از طریق خدمات، تأییدیه یا شرطی را که در شرایط خدمات بیان نشده باشد، ایجاد نمی‌کند یا اصلی نمی‌شود.

**تشکیل و رفع اشکال**

شرایط خدمات و تفسیر آنها تابع قوانین ایالت نیویورک، ایالات متحده آمریکا، بدون اعمال تداخلی از اصول تداخل قوانین است. هر گونه ادعایی مرتبط با یا ناشی از شرایط خدمات یا استفاده از خدمات باید در دوره یک (1) سال از زمان ناپیوستگی ایجاد گردد. هیچ گونه ادعایی که به دلیل مسائل حقوقی (از جمله ادعای تخلف از قوانین یا مقررات مبارزه با تبانی) ممنوع یا محدود شده باشد یا نتیجه نداده باشد، معتبر نخواهد بود. تمام خلافی‌ها و ادعاهای مرتبط با یا ناشی از این شرایط خدمات یا خدمات، به صورت تک یا گروهی، به صورت ترکیبی یا اشتراکی و حتی در صورت ادعاهای متعاقب یا مرتبط، به تشخیص فروشنده، حل و فصل خواهد شد. هیچ تشکیل‌دهنده‌ای، تشکیل‌دهنده گروهی، وکیل تمثیلی یا دیگر نماینده‌ای مرتبط با هر تشکیل یا مجموعه تشکیلی که تحت این شرایط خدمات ایجاد شده باشد، حقی برای شرکت در هیچ ادعا یا اختلاف قضایی یا تشکیلی مرتبط با اینگونه ادعا یا اختلاف قضایی نخواهد داشت.
    
این مطالب، مختصر و خلاصه‌شده‌ای از شرایط خدمات Rambody.ir است. همچنین، در هر معامله قرار دادی، بهتر است با یک حقوق‌دان مشورت کنید.

(iii)

سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش